ZWOŁANIE WALNEGO ZEBRANIA

ZWOŁANIE WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO CZŁONKÓW TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ
I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ST. STASZICA WE WSCHOWIE   
27 lutego 2017r.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. St. Staszica we Wschowie zwołuje w dniu 14 marca 2017 roku o godzinie 12.00  Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Towarzystwa. Obrady odbędą się w I Zespole Szkół im. St. Staszica  we Wschowie.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa za rok 2016.
 7. Sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok 2016.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z  działalności Towarzystwa za rok 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok 2016.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2016r.
 13. Przeprowadzenie wyborów  członków Zarządu Towarzystwa, Przewodniczącego Zarządu i Skarbnika oraz członków Komisji  Rewizyjnej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.
 16. Wolne wnioski.

                                               Przewodnicząca Zarządu Towarzystwa

                                               Alina Okoniewska

ZWOŁANIE WALNEGO ZEBRANIA

ZWOŁANIE WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ
I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ST. STASZICA WE WSCHOWIE
8 marca 2016r.
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. St. Staszica we Wschowie zwołuje w dniu 22 marca 2016 roku o godzinie 15.00 Zwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa w celu zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Towarzystwa za rok 2015. Obrady odbędą się w I Zespole Szkół im. St. Staszica  we Wschowie.
Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa za rok 2015.
5. Sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok 2015.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego  z  działalności Towarzystwa za rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowegoTowarzystwa za rok 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania KomisjiRewizyjnej za rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2015r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Komisji Rewizyjnejza2015 r.
12. Wolne wnioski.

Za  Zarząd
Przewodnicząca Zarządu
Towarzystwa

                                                      

                                   

1.      Otwarcie zebrania.

2.     Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.

3.     Przyjęcie porządku zebrania.

4.     Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa za rok 2015.

5.     Sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok 2015.

6.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego

             z  działalności Towarzystwa za rok 2015.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego

            Towarzystwa za rok 2015.

      9.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji

             Rewizyjnej za rok 2015.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2015r.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej

             za  2015 r.

12.  Wolne wnioski.

70 LITRÓW KRWI NA 70 – LECIE I ZESPOŁU SZKÓŁ

krew
Z raportu opracowanego przez Narodowe Centrum Krwi wynika, że osób regularnie oddających krew jest coraz mniej, w związku z czym istnieje duża potrzeba propagowania idei honorowego krwiodawstwa wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jeżeli nie zostaną podjęte działania zmierzające do rozbudzenia u młodych ludzi odruchów niesienia bezinteresownej pomocy, jaką jest krwiodawstwo, to niebawem możemy stanąć przed faktem „pustych” banków krwi.
Do „Staszica” uczęszcza młodzież w przedziale wiekowym 16 – 19 lat. Stanowią więc oni sporą grupę potencjalnych honorowych dawców krwi, w związku z czym Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół zrealizuje projekt AKCJA KRWIODAWSTWA W MIEŚCIE I GMINIE WSCHOWA, który ma na celu wsparcie akcji „70 LITRÓW KRWI NA 70 – LECIE” w szkole jak i propagowanie tej idei w przestrzeni miejskiej. Projekt zakończy się 31 marca br., na jego realizację pozyskano z Urzędu Miasta i Gminy Wschowa dotację w wysokości 700 zł.
25 lutego br. 186 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w zajęciach prowadzonych przez panią Magdalenę Rokicką z Narodowego Centrum Krwi. Podczas spotkań zastanawiano się dlaczego, w XXI wieku krew jest nadal potrzebna. Omówiono przeciwwskazania i sytuacje dyskwalifikujące potencjalnego dawcę. Przedstawiono młodzieży, krok po kroku, drogę dawcy oraz jak należy sie przygotować do oddania krwi. Podkreślano altruizm gestu, jakim jest oddanie krwi dla ratowania życia innych osób.

„Szlachetna Paczka” w Staszicu

DSC_3887

Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie po raz kolejny wzięło udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka”. W ramach tej szlachetnej inicjatywy pomoc materialną uzyskała rodzina z powiatu wschowskiego znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej.
Organizatorami akcji na terenie szkoły były panie: Anna Chojnacka, Beata Galusik i Bernadeta Ruszczak-Lasota. Odzew społeczności Staszica przerósł najśmielsze oczekiwania organizatorów. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice zareagowali bardzo pozytywnie, co dodawało nam sił do działania. Dzięki Waszej ofiarności urosła góra prezentów i można było zaspokoić najważniejsze potrzeby rodziny, która otrzymała m.in.: odkurzacz, czajnik, kołdrę, pościel, ręczniki, odzież, zabawki, żywność, kosmetyki i środki czystości. Wszystkie prezenty zostały spakowane, opisane i przekazane 11 grudnia do punktu w Siedlnicy i stąd w weekend trafią do rodziny.

Paczkę dla potrzebującej rodziny przygotowały następujące klasy:
– szkoły średnie: III LO, I TE, I TS/TI, II TE/TI, II TS/TM, III TS, III TE/TŻ, IV TE/TI, IV TS/TŻ
– szkoła zawodowa: I C, II A, II C, III B
W imieniu obdarowanej rodziny składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania szlachetnej paczki. Dziękujemy Wam za hojność i zaangażowanie, a wychowawcom klas za wyrozumiałość i pomoc w gromadzeniu darów.

 

 

70 litrów krwi na 70-lecie I Zespołu Szkół we Wschowie

plakat na krwiodawstwo WERSJA DRUGA

I Zespół Szkół w 2016 roku będzie obchodził jubileusz 70–lecia istnienia szkoły. W ramach przygotowań do tej uroczystości rozpoczynamy akcję krwiodawstwa, przeprowadzaną wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem, pod hasłem:
„70 litrów krwi na 70-lecie I Zespołu Szkół we Wschowie”

Od września 2015 r. do września 2016 r. na terenie szkoły organizowane będą cykliczne akcje krwiodawstwa, w których mamy nadzieję wesprą nas absolwenci, mieszkańcy miasta, powiatu i uczniowie.

Pierwsza możliwość przyłączenia się do nas i oddania krwi – daru życia – już 24 września 2015 roku w auli I Zespołu Szkół od godziny 9.30.

O następnych będziemy Państwa informowali.