Miesięczne archiwum: Marzec 2014

ZWOŁANIE WALNEGO ZEBRANIA

ZWOŁANIE

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ

I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ST. STASZICA WE WSCHOWIE

 

13 marca 2014r.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. St. Staszica

we Wschowie zwołuje w dniu 27 marca 2014 roku o godzinie 15.00 Zwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa w celu zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego
i finansowego Towarzystwa za rok 2013.
Obrady odbędą się w I Zespole Szkół im. St. Staszica  we Wschowie.

Porządek zebrania:

 

 1.   Otwarcie zebrania.
 2.   Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
 3.   Przyjęcie porządku zebrania.
 4.   Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa za rok 2013.
 5.   Sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok 2013.
 6.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2013.
 7.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytoryczneg
  z  działalności Towarzystwa za rok 2013.
 8.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego
  Towarzystwa za rok 2013.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2013r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej  za  2013 r.
 11. Wolne wnioski.

 

 

 

Za
Zarząd
Alina Okoniewska
Przewodnicząca Zarządu Towarzystwa