Miesięczne archiwum: Maj 2014

FESTIWAL TALENTÓW – ZAPRASZAMY

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ I ZESPOŁU SZKÓŁ
IM. STANISŁAWA STASZICA
WE WSCHOWIE ZAPRASZA NA

„FESTIWAL TALENTÓW”

01.06.2014 r.

W SIEDLNICY

KLUB JEŹDZIECKI „TRADYCJA”

Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie w szkole wśród nauczycieli i uczniów informacjio
„ Festiwalu talentów”, który odbędzie się w Siedlnicy( klub jeździecki „ Tradycja”),
w dniu 01 czerwca 2014 roku o godzinie 13.00.
Festiwal odbędzie się w ramach JEŹDZIECKIEGO DNIA DZIECKA W SIEDLNICY