Miesięczne archiwum: Marzec 2015

Zwołanie walnego zebrania

                                                                              ZWOŁANIE

WALNEGO ZEBRANIA

                                          SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO CZŁONKÓW

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ

I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ST. STASZICA WE WSCHOWIE

 

04 marca 2015r.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. St. Staszica

we Wschowie zwołuje w dniu 19 marca 2015 roku o godzinie 15.00  Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Towarzystwa.                                                                                  Obrady odbędą się w I Zespole Szkół im. St. Staszica  we Wschowie.

Porządek zebrania:

 1.   Otwarcie zebrania.
 2.   Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
 3.   Przyjęcie porządku zebrania.
 4.   Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania.
 5.   Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej uchwał i wniosków.
 6.  Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa za rok 2014.
 7.   Sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok 2014.
 8.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014.
 9.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z  działalności Towarzystwa za rok 2014.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok 2014.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2014r.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej za  2014 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.
 15. Wolne wnioski.

 

                                                     Za Zarząd

                                                      Przewodnicząca Zarządu

                                                          Towarzystwa

                                                           Alina Okoniewska