70 LITRÓW KRWI NA 70 – LECIE I ZESPOŁU SZKÓŁ

krew
Z raportu opracowanego przez Narodowe Centrum Krwi wynika, że osób regularnie oddających krew jest coraz mniej, w związku z czym istnieje duża potrzeba propagowania idei honorowego krwiodawstwa wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jeżeli nie zostaną podjęte działania zmierzające do rozbudzenia u młodych ludzi odruchów niesienia bezinteresownej pomocy, jaką jest krwiodawstwo, to niebawem możemy stanąć przed faktem „pustych” banków krwi.
Do „Staszica” uczęszcza młodzież w przedziale wiekowym 16 – 19 lat. Stanowią więc oni sporą grupę potencjalnych honorowych dawców krwi, w związku z czym Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół zrealizuje projekt AKCJA KRWIODAWSTWA W MIEŚCIE I GMINIE WSCHOWA, który ma na celu wsparcie akcji „70 LITRÓW KRWI NA 70 – LECIE” w szkole jak i propagowanie tej idei w przestrzeni miejskiej. Projekt zakończy się 31 marca br., na jego realizację pozyskano z Urzędu Miasta i Gminy Wschowa dotację w wysokości 700 zł.
25 lutego br. 186 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w zajęciach prowadzonych przez panią Magdalenę Rokicką z Narodowego Centrum Krwi. Podczas spotkań zastanawiano się dlaczego, w XXI wieku krew jest nadal potrzebna. Omówiono przeciwwskazania i sytuacje dyskwalifikujące potencjalnego dawcę. Przedstawiono młodzieży, krok po kroku, drogę dawcy oraz jak należy sie przygotować do oddania krwi. Podkreślano altruizm gestu, jakim jest oddanie krwi dla ratowania życia innych osób.