Zarząd

Zarząd

Towarzystwa Przyjaciół

I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica

we Wschowie

 

 

Prezes Zarządu

Alina Okoniewska

Zastępca Prezesa

Marcin Usielski

Skarbnik

Jadwiga Hartman

 

Członek Zarządu

Aldona Szymańska

Członek Zarządu

Ewa Radzijewska