II Festiwal Talentów

31 maja 2015 roku w Siedlnicy odbył się „Festiwal talentów” zorganizowany dla dzieci  i młodzieży  z okazji Dnia Dziecka przez Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie i Stowarzyszenie Klubu Jeździeckiego „ Tradycja” w Siedlnicy.
Więcej informacji w zakładce „PROJEKTY”

100_2601

Zwołanie walnego zebrania

                                                                              ZWOŁANIE

WALNEGO ZEBRANIA

                                          SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO CZŁONKÓW

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ

I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ST. STASZICA WE WSCHOWIE

 

04 marca 2015r.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. St. Staszica

we Wschowie zwołuje w dniu 19 marca 2015 roku o godzinie 15.00  Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Towarzystwa.                                                                                  Obrady odbędą się w I Zespole Szkół im. St. Staszica  we Wschowie.

Porządek zebrania:

 1.   Otwarcie zebrania.
 2.   Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
 3.   Przyjęcie porządku zebrania.
 4.   Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania.
 5.   Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej uchwał i wniosków.
 6.  Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa za rok 2014.
 7.   Sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok 2014.
 8.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014.
 9.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z  działalności Towarzystwa za rok 2014.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok 2014.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2014r.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej za  2014 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.
 15. Wolne wnioski.

 

                                                     Za Zarząd

                                                      Przewodnicząca Zarządu

                                                          Towarzystwa

                                                           Alina Okoniewska

Towarzystwo Przyjaciół Staszica we Wrocławiu

teatr
27 listopada 2014 roku odbył się wyjazd Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół
im. Stanisława Staszica we Wschowie wraz z emerytami do wrocławskiego teatru na sztukę
„ Małe zbrodnie małżeńskie” w reż. Bogdana Troszy.
Dodatkową atrakcją dla nas był Jarmark Bożonarodzeniowy (coroczna tradycja  na rynku), gdzie spędziliśmy w miłej atmosferze czas, oczekując na sztukę.
Pobyt we Wrocławiu dostarczył wszystkim rozmaitych wrażeń.
Następny wyjazd być może odbędzie się wiosną.

E.R.

FESTIWAL TALENTÓW – ZAPRASZAMY

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ I ZESPOŁU SZKÓŁ
IM. STANISŁAWA STASZICA
WE WSCHOWIE ZAPRASZA NA

„FESTIWAL TALENTÓW”

01.06.2014 r.

W SIEDLNICY

KLUB JEŹDZIECKI „TRADYCJA”

Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie w szkole wśród nauczycieli i uczniów informacjio
„ Festiwalu talentów”, który odbędzie się w Siedlnicy( klub jeździecki „ Tradycja”),
w dniu 01 czerwca 2014 roku o godzinie 13.00.
Festiwal odbędzie się w ramach JEŹDZIECKIEGO DNIA DZIECKA W SIEDLNICY

ZWOŁANIE WALNEGO ZEBRANIA

ZWOŁANIE

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ

I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ST. STASZICA WE WSCHOWIE

 

13 marca 2014r.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. St. Staszica

we Wschowie zwołuje w dniu 27 marca 2014 roku o godzinie 15.00 Zwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa w celu zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego
i finansowego Towarzystwa za rok 2013.
Obrady odbędą się w I Zespole Szkół im. St. Staszica  we Wschowie.

Porządek zebrania:

 

 1.   Otwarcie zebrania.
 2.   Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
 3.   Przyjęcie porządku zebrania.
 4.   Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa za rok 2013.
 5.   Sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok 2013.
 6.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2013.
 7.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytoryczneg
  z  działalności Towarzystwa za rok 2013.
 8.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego
  Towarzystwa za rok 2013.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2013r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej  za  2013 r.
 11. Wolne wnioski.

 

 

 

Za
Zarząd
Alina Okoniewska
Przewodnicząca Zarządu Towarzystwa