Działania

DZIAŁALNOŚĆ

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ

I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA

WE WSCHOWIE

ROK 3013

1. Wspomaganie edukacji przedszkolnej./zrealizowano w ramach działalności wspomagającej edukację – współpraca z instytucjami samorządu terytorialnego organizacjami  społecznymi. PKD 85.60./

W dniu 01 marca 2013r przeprowadzono zajęcia w grupie 5 – letnich dzieci
w Przedszkolu Samorządowym nr 1 we Wschowie.

Zapoznano przedszkolaków z budową i funkcjonowaniem mikroskopu optycznego, przedstawiono gotowe preparaty mikroskopowe, określono istotę bakterii oraz ich rolę zarówno tę dobrą jak i złą w życiu człowieka.

2. Wspomaganie edukacji uczniów naszej szkoły./zrealizowano w ramach działalności wspomagającej edukację – organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji i spotkań podnoszących wiedzę oraz kwalifikacje uczniów i nauczycieli. PKD 85.60./

W dniu 13 marca 2013r przedstawiciele Banku Zachodniego WBK we Wschowie  wygłosili  wykład  na temat „Prawidłowe gospodarowanie własnymi środkami pieniężnymi” skierowany do uczniów technikum naszej szkoły.

Celem szkolenia było wskazanie, że prawidłowa gospodarka posiadanymi środkami pieniężnymi ma wpływ na podniesienie własnego statusu materialnego.

3. Wspomaganie edukacji ./zrealizowano w ramach działalności wspomagającej edukację – współpraca z instytucjami samorządu terytorialnego i organizacjami  społecznymi. PKD 85.60./

W dniu 22 marca 2013r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Debacie Ekologicznej, organizatorem której była Spółka Komunalna we Wschowie.

Celem debaty było przybliżenie uczniom treści i założeń nowej ustawy o odpadach.

4. Wspomaganie edukacji ./zrealizowano w ramach działalności wspomagającej edukację – organizowanie imprez kulturalnych oraz projektów artystycznych na terenie szkoły. PKD 85.60./

W dniu 26 kwietnia 2013r zorganizowano Festiwal  Wschowskich Talentów w I Zespole Szkól we Wschowie.

Celem Festiwalu była promocja w środowisku lokalnym artystycznych talentów a także aktywizowania  zdolnych uczniów naszej szkoły jak również uczniów innych szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu gminy Wschowa.

5. Wspomaganie edukacji ./zrealizowano w ramach działalności wspomagającej edukację – organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji i spotkań podnoszących wiedzę oraz kwalifikacje uczniów i nauczycieli. PKD 85.60./

W dniu 28 maja 2013r zorganizowano w IZS we Wschowie Festiwal Nauki. Przeprowadzonych zostało 6 wykładów przez pracowników naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze, w których uczestniczyli uczniowie naszej szkoły, Liceum Ogólnokształcącego we Wschowie, gimnazjów i ZSP w Sławie.

Celem było budowanie pozytywnych nastawień do zdobywania wiedzy oraz rozwój zainteresowań naukowych uczniów.

6. Wspomaganie edukacji ./zrealizowano w ramach działalności wspomagającej edukację – organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, spotkań podnoszących wiedzę  oraz kwalifikacje uczniów i nauczycieli. PKD 85.60./

W dniu 05 czerwca 2013r przeprowadzono zajęcia muzealne w Zamku
w Kórniku dla uczniów technikum ekonomicznego i technikum technologii żywności
z naszej szkoły.

Celem było upowszechnienie wiedzy historycznej i kulturalnej wśród młodzieży.

7. Wspomaganie edukacji./zrealizowano w ramach działalności wspomagającej edukację – organizowanie imprez edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych. PKD 85.60./

W dniu 05  czerwca 2013r zorganizowano zajęcia w Zakładzie Technologii Owoców i Warzyw w Instytucie Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Celem było upowszechnianie zdrowego stylu życia i wykształcenie postaw oraz przekonań dotyczących zdrowego odżywiania wśród młodzieży

8.  Wspomaganie edukacji przedszkolnej./zrealizowano w ramach działalności wspomagającej edukację – współpraca z instytucjami samorządu terytorialnego
i organizacjami  społecznymi. PKD 85.60./

W dniu 13 czerwca  2013r przeprowadzono zajęcia w grupie 5 – letnich dzieci
w Przedszkolu Samorządowym nr 3 we Wschowie.

Celem było propagowanie wśród przedszkolaków zdrowego odżywiania.

9. Wspomaganie edukacji./zrealizowano w ramach działalności wspomagającej edukację – współpraca z instytucjami samorządu terytorialnego i organizacjami  społecznymi.
PKD 85.60./

W miesiącu grudniu 2013r. przeprowadzono w naszej szkole zbiórkę darów: żywności, artykułów chemii gospodarczej i zabawek.

Celem akcji było wsparcie dzieci z ubogich rodzin, uczestniczących w zajęciach Sióstr Salezjanek „Oratorium Świętego ks. Jana Bosko”.

 

 

                                                                                     Zarząd

                                                                                     Towarzystwa Przyjaciół

                                                                                      I Zespołu Szkół im. St. Staszica

                                                                                      we Wschowie