DZIEŃ OTWARTY STATYSTYKI LUBUSKIEJ

PIC_0031CELE: 

1. Budowanie pozytywnych nastawień do podejmowania działalności gospodarczej.

2. Zdobywanie wiedzy dotyczącej roli i zadań statystyki w naszym regionie, oferty informacyjnej statystyki publicznej dla naszego regionu oraz badań koniunktury gospodarczej prowadzonej przez Urząd Statystyczny.

Zrealizowano w Urzędzie Statystycznym w Zielonej Górze, podczas organizowanego Dnia Otwartego Statystyki Lubuskiej przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 28 marca 2014r.

Uczniowie technikum ekonomicznego, technikum technologii żywności oraz technikum handlowego I Zespołu Szkół i. St. Staszica we Wschowie uczestniczyli w wykładach:

  1. Rola i zadania statystyki w regionie.
  2. Oferta informacyjna statystyki publicznej dla regionu.
  3. Rola ośrodków badań regionalnych w procesie tworzenia, aktualizacji
    i monitorowania Regionalnych Strategii Rozwoju.
  4. Specjalizacja Urzędu Statystycznego Zielona Góra – badanie koniunktury gospodarczej.

Skorzystano z bogatej oferty edukacyjnej zaprezentowanej na Stoiskach Eksperckich:

  1. Zakładam własną firmę – zasady wpisu do rejestru REGON.
  2. Składam sprawozdanie – zasady funkcjonowania portalu sprawozdawczego.
  3. Uczestniczę w badaniach ankietowych – badania ankietowe realizowane na terenie województwa lubuskiego.
  4. Korzystam z informacji – szybki kurs obsługi – banki, bazy danych.