Spotkanie z Panem Krzysztofem Grabką

SPOTKANIE Z PANEM KRZYSZTOFEM GRABKĄ

W I Zespole Szkół im. St. Staszica we Wschowie pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół
I Zespołu Szkół
im. Stanisława Staszica we Wschowie  2 kwietnia rozpoczął się cykl spotkań „Droga do kariery” z przedstawicielami instytucji, organizacji i biznesu. Spotkania odbywają się z osobami, które swoimi działaniami i podejmowanymi decyzjami osiągnęły sukces bądź to na arenie zawodowej, społecznej czy osobistej.

Pierwsze dwa spotkania odbyły się ze znakomitym gościem Panem Krzysztofem Grabką – burmistrzem Wschowy. Opowiedział nam o swojej drodze do sukcesu. O wyborze studiów, który nie był tak oczywisty, bo wybrał on Wyższą Szkołę Morską w Gdyni na wydziale nawigacji i dzięki temu w pierwszym roku nauki udało mu się wziąć udział w rejsie kandydackim na „Darze Młodzieży”  do Osaki (Japonia). Plany zostania nawigatorem statku nie mogły być zrealizowane ponieważ ze względu na stan zdrowia na drugim roku studiów trzeba było zmienić plany i wybór padł na elektronikę na Politechnice Gdańskiej.

Po ukończeniu studiów nasz Gość pracował w KGHM w Głogowie, a następnie  w  szkołach we Wschowie: w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Zana we Wschowie a także w naszej szkole jako nauczyciel matematyki i informatyki.

Pan Krzysztof Grabka zaangażował się też w pracę na rzecz środowiska lokalnego, działając w Klubie Inteligencji Katolickiej przy Klasztorze Ojców Franciszkanów. To z tego środowiska wyszedł do pracy w Radzie Gminy a następnie wystartował w wyborach  samorządowych i został burmistrzem Wschowy, którą to funkcję pełni do dziś.

Jak sam twierdzi jest człowiekiem szczęśliwym i zadowolonym ze swojego życia.