Spotkanie z Panem Wojciechem Kuryłło

SPOTKANIE PANA WOJCIECHA KURYŁŁO  Z UCZNIAMI

W I ZESPOLE SZKÓŁ IM. ST. STASZICA WE WSCHOWIE,

W DNIU 07.04.2014.

DSC_8978

Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie

W ramach programu „Droga do kariery”, który ma na celu zainspirowanie młodzieży na płaszczyźnie rozwoju indywidualnego i zawodowego, odbyło się spotkanie ze znakomitym gościem, absolwentem naszej szkoły – Panem Wojciechem Kuryłło.

Obecnie Pan Kuryłło pełni funkcję Naczelnika Wydziału Spraw Organizacyjnych  i Społecznych Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie.

Podczas spotkania wyjaśnił młodzieży, jak poszczególne etapy edukacji kształtowały jego rozwój osobisty i zawodowy. Wprowadził także uczniów w tajniki zadań Wydziału, którym obecnie kieruje, a ponieważ jest również członkiem Rady Powiatu Wschowskiego, scharakteryzował działania służące upowszechnianiu kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży oraz plany Starostwa na najbliższe lata.

I.                   NAUKA I KOLEJNE SZCZEBLE KARIERY.

W 1982 roku Pan Kuryłło rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 2 we Wschowie. Pragnął pójść do liceum plastycznego, ale rodzice doradzili mu, by został „chłodniarzem”
(elektromechanikiem sprzętu chłodniczego), więc kształcił się w zasadniczej szkole zawodowej, którą ukończył w 1993 roku. Ponieważ postanowił zdobyć drugi zawód, złożył dokumenty do wieczorowego Liceum Ekonomicznego we Wschowie. W 1996 roku zdał maturę. Następnie studiował  w Akademii Rolniczej w Poznaniu, Wyższej Szkole Marketingu w Lesznie i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

W 2002 roku wraz z komitetem „Młodzi wschowianie” ubiegał się o miejsce w Radzie Miejskiej, ale bez sukcesu.

W 2006 roku kandydował na burmistrza Wschowy – uzyskał III wynik.

Od 2007 roku pracuje w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

W 2010 roku kandydował do Rady Powiatu Wschowskiego, uzyskał IV wynik i został radnym powiatu. W tym roku będzie się ubiegać o reelekcję.

II.                ZAINTERESOWANIA

Lubi rywalizację i pokonywanie własnych słabości. Dlatego regularnie pobija swoje rekordy, przemierzając coraz dłuższe dystanse w jeździe na rowerze (przy okazji kontemplując urokliwe krajobrazy ziemi wschowskiej). Chętnie też spędza czas z przyjaciółmi, rywalizując zespołowo w koszykówce. Interesuje go historia, zwłaszcza okres II Wojny Światowej. Pasjonuje się także powojennymi losami nazistów w aspekcie powiązań polityczno-gospodarczych.

III.              ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ZADAŃ NACZELNIKA WYDZIAŁU.

Do obowiązków naczelnika i pracowników Wydziału Spraw Organizacyjnych i Społecznych należą między innymi: ewidencja ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość, wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych, sprawy wojskowe oraz sprawy związane z ochroną przeciwpożarową, nadzór nad szkołami, współpraca z organizacjami pozarządowymi, działania związane z pomocą społeczną, organizacja świąt państwowych.

W ramach działań „Powiat dla Młodzieży” coraz szerzej upowszechniana jest kultura fizyczna, sport i turystyka poprzez organizację i finansowanie  licznych imprez sportowych, nadzór nad orlikiem, wyposażanie szkół w sprzęt sportowy,  itp.

Spotkanie przebiegało w bardzo sympatycznej atmosferze i niewątpliwie zainspirowało wielu uczniów do stawiania sobie ambitnych celów oraz konsekwentnego dążenia do ich realizacji.