SZLACHETNA PACZKA

1409299.3

Przez pierwsze dwa tygodnie grudnia trwała w naszej szkole zbiórka żywności,
środków czystości, higieny osobistej, środków opatrunkowych itp.
dla potrzebującej rodziny ze Wschowy
/Kod rodziny LBU-1063-414671/.

Od sześciu lat, po śmierci męża Pani wraz trzema córkami boryka się z trudną
sytuacją materialną i przeciwnościami losu.
Wszystkie panie chorują a dochody z zasiłku i rent przeznaczane są
przede wszystkim na zakup leków i opiekę medyczną.

Naszą SZLACHETNĄ PACZKĘ stanowi 16 paczek w skład których wchodzą
rzeczy – datki od społeczności szkolnej, tj. uczniów, rodziców i nauczycieli
zebrane w celu wsparcia duchowego i materialnego rodziny
w tak szczególnym czasie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.