WYSTAWA „POLSKA WALCZĄCA”

CEL

PKD 85.60.Z.

Działalność wspomagająca edukację- organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji          i spotkań podnoszących kwalifikacje uczniów i nauczycieli.

[000048]

W dniach 20.03.2015 – 10.04.2015 w auli I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie obejrzeć można wystawę  „Polska Walcząca” . Wkomponowuje się ona w ogólnopolski projekt wystawienniczy Instytutu Pamięci Narodowej. Jest wspomnieniem fenomenu Polskiego Państwa Podziemnego – zjawiska wyjątkowego w okupowanej w latach II wojny światowej Europie. Poprzez archiwalne zdjęcia i dokumenty z epoki pokazuje kluczowe obszary aktywności wojskowej i cywilnych struktur konspiracji, m.in.: dywersję i partyzantkę, podziemny wymiar sprawiedliwości, tajne nauczanie. Pokazuje też przełomowe wydarzenia z 1944 roku, w tym akcję „Burza” Armii Krajowej i Powstanie Warszawskie. 27 marca uświetniono wystawę występem artystycznym uczniów naszej szkoły  oraz wykładem przedstawiciela IPN w Poznaniu dr hab. Konrada Białeckiego.

W uroczystości wzięli udział uczniowie  I Zespołu Szkół we Wschowie, Liceum Ogólnokształcącego we Wschowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście:  Poseł na Sejm RP – pan Marek Ast,  Starosta Powiatu Wschowskiego – pan Marek Boryczka, Wicestarosta Powiatu Wschowskiego – pan Wojciech Kuryłło, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa – pan Miłosz Czopek, Radna Sejmiku Województwa Lubuskiego – pani Małgorzata Gośniowska – Kola.

ORGANIZATOR

DOROTA MODER