Zdrowy Styl Życia

do projektu

W I Zespole Szkół realizowany jest Projekt: ZDROWY STYL ŻYCIA,
na który Towarzystwo Przyjaciół I ZS im. Stanisława Staszica we Wschowie pozyskało mikrodotację

Nasz projekt uzyskał akceptację na realizację zadania publicznego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach, prowadzanego przez Fundację “Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” wraz z Partnerem projektu Powiatem nowosolskim, projektu pn. „Lubuskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”.

W okresie realizacji Projektu, od 15 kwietnia do 20 czerwca 2013 r. spośród uczniów naszej szkoły, wyodrębniono 10-osobową grupę edukatorów. Przeprowadzili oni cykl zajęć rówieśniczych, dotyczących zdrowego odżywiania. Na zajęciach omawiane były potrzeby żywieniowe organizmu, a także uczono układania zbilansowanego jadłospisu. Klasy technikum: technologii żywności i ekonomicznego uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, w czasie których
dr E. Radziejewska- Kubzdela przeprowadziła wykład oraz ćwiczenia laboratoryjne dotyczące substancji toksycznych w żywności.

Z Projektem mogli się również zapoznać rodzice uczniów, dla których zorganizowano spotkanie połączone z degustacją zdrowej żywności, jak i uczestnicy szkolnego festynu „Sztaszicjada- jarmark cudów”.

 

W Staszicu promują zdrowy styl życia

zdjecie do projektu1

Zdrowy styl życia promowali nauczyciele oraz uczniowie
I Zespołu
 Szkół im. St. Staszica we Wschowie. W godzinach popołudniowych wyświetlono rodzicom prezentację, poświęconą tej tematyce, zaprezentowan
o plakaty uczniów, a także można było spróbować pysznych sałatek i innych produktów

23 maja w auli I ZS Stowarzyszenie Przyjaciół Staszica zaprezentowało rodzicom oraz uczniom placówki projekt pn. ,,Zdrowy styl życia”, kładący nacisk na zdrowe odżywianie oraz styl życia bez nałogów.

Na realizację tego projektu – mówi Alina Okoniewska, nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w I ZS i organizatorka imprezy – otrzymaliśmy dotację z programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, a dokładnie od fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich z siedzibą w Nowym Miasteczku.

Dotacja wyniosła 10 tys. złotych. Zakupiliśmy dzięki temu – mówi Okoniewska –  środki dydaktyczne i niezbędny sprzęt do prowadzenia działalności.

Projekt dotyczy zdrowego stylu życia i jest on podyktowany tym, że 15% uczniów szkoły ma problemy z prawidłową wagą ciała. To są problemy z niedowagą – dodaje Alina Okoniewska – ale także z nadwagą.

Organizatorzy podjęli działania, których celem jest jak najszersza edukacja nt. zdrowego stylu życia.

Zorganizowaliśmy dziesięcioosobową grupę edukatorów – mówi Aldona Szymańska,  koordynator projektu i nauczycielka biologii w I ZS – którzy w ramach koleżeńskiego dokształcania będą w klasach prowadzić zajęcia o zdrowym stylu życia z naciskiem na zdrowe odżywianie.

Podczas wczorajszej prezentacji poza spotkaniem z rodzicami uczniowie wystawili plakaty, które promowały zdrowy styl życia, ale również przygotowały poczęstunek, zachęcając do zdrowego odżywiania się. Mamy tutaj – mówi Szymańska – grupę osób z technikum technologii żywności, którzy mogą wręcz realizować się zawodowo przy okazji tego projektu.