Strona Główna

Nasze stowarzyszenie nosi nazwę
„Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. St. Staszica we Wschowie ”
i działamy od roku 2011. Nasza  siedziba mieści się
w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie przy ul. Kościuszki 11.

Celem Towarzystwa jest:

–         prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie oświaty na rzecz lokalnej społeczności, absolwentów,  uczniów i ich rodzin ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej; dotyczącej edukacji
i aktywizacji zawodowej, kulturalnej oraz sportowej.

–         wspomaganie rozwoju bazy dydaktyczno – wychowawczej szkoły.

–         inicjowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów
i współpracy między społeczeństwami.

W swoich pracach staramy się wspierać działania uczniów naszej Szkoły,
pomagamy w doposażeniu klas, aktywnie wspieramy programy edukacyjne,
w których uczestniczy młodzież i rodzice naszej społeczności.

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych

Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica
67-400 Wschowa ul. T. Kościuszki 11
NIP 497-00-80-042
REGON 081081107
tel. (065) 5403257
www.staszic.zw.pl
tpstaszic@gmail.com
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Konto  97 2030 0045 1110 0000 0420 2630