II Festiwal Talentów

31 maja 2015 roku w Siedlnicy odbył się „Festiwal talentów” zorganizowany dla dzieci  i młodzieży  z okazji Dnia Dziecka przez Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie i Stowarzyszenie Klubu Jeździeckiego „ Tradycja” w Siedlnicy.

Działanie było skierowane do uczniów: ze Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie ; ze Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie; Szkoły Podstawowej w Siedlnicy; Szkoły Podstawowej w Lginiu;  Szkoły Podstawowej w Przyczynie Górnej;  Gimnazjum nr 1 we Wschowie; Gimnazjum nr 2 we Wschowie; Gimnazjum Językowego we Wschowie; I Liceum Ogólnokształcącego we Wschowie oraz I Zespołu Szkół we Wschowie.

Celem przedsięwzięcia była chęć aktywizowania uczniów zdolnych, inspirowanie i integrowanie środowiska lokalnego, promocja talentów oraz profilaktyka dzieci i młodzieży.

Na scenie młodzi artyści śpiewali, tańczyli, grali na gitarze, flecie, wykonywali skoki  „Free Running”, przedstawiali kabaret. Pan Krzysztof Rękoś  prowadził festiwal , dodawał uczestnikom odwagi. Ponieważ „Festiwal talentów” przybrał charakter konkursu, dlatego komisja w składzie: pani Alina Okoniewska ( prezes „Towarzystwa Przyjaciół Staszica”), pani Jadwiga Hartman (członek zarządu TPS), pani Ewa Radzijewska( członek zarządu TPS), pani Barbara Wrotkowska i pan Mariusz Wrotkowski (członek TPS)  przyznała miejsca najzdolniejszym uczestnikom:

I miejsce zajęli: Izabela Nuckowska (taniec);  grupa Ewenement 5 w składzie: Mateusza Jasiaka, Adama Kubiaka, Bartłomieja Kubiaka, Kamila Jasiaka i Patryka Burdy(skoki Free Running); Antoś, Mikołaj i Łucja Kosińscy (śpiew).

II miejsce zajęli: Magdalena Czajkowska (taniec); Agnieszka Lewandowska i Dagmara Juśkiewicz (śpiew i gra na gitarze); Aleksander Rzepecki, Krzysztof Binkowski, Marcin Daszkiewicz ( kabaret) .

III miejsce zajęli: Joanna Podkowska (taniec); Robert Daukszewicz (śpiew i gra na gitarze); Maria Przylepa ( gra na flecie, recytacja); Nina Szczepańska (recytacja).

Dodatkowo, gościnnie grali i śpiewali: Natalia Służalec, Jacek Bierwidis, Jakub Bierwidis, Ariel Hauser, Łukasz Kowalski.

Każdy uczestnik „ Festiwalu talentów” otrzymał dyplom, nagrodę i słodycze. Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w ramach zadania publicznego Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja, Oświata i Wychowanie  oraz przez Towarzystwo Przyjaciół  I Zespołu Szkół we Wschowie.

W tym samym czasie trwały zawody konne w skokach przez przeszkody, których organizatorem było Stowarzyszenie Klubu Jeździeckiego „Tradycja” w Siedlnicy.

Po „Festiwalu talentów” miał miejsce pokaz ZUMBY Z MONIKĄ RAHNEFELD zachęcający do prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia.

Jeździecki Dzień Dziecka w Siedlnicy dostarczył wszystkim dzieciom, młodzieży i dorosłym wielu atrakcji i wrażeń.